Imazheri Diagnostikuse

Eko

Falë teknologjisë më bashkohore dhe nën përkujdesjen e plotë të imazheristëve të kualifikuar, pranë Poliklinikës LifePlus realizohen një sërë ekografish (ultrasound) si:

Radio Grafi

Ro Grafia është një ekzaminim që kryhet me rreze X, në 1 apo 2 drejtime dhe na jep informacion për struktura të ndryshme anatomike. Pranë Poliklinika LifePlus mund të kryhen:

Rezonanca Magnetike

Rezonanca magnetike (RM ose MRI) është një metodë me bashkëkohore e diagnostikimit në kohë reale. Falë këtij ekzaminimi mund të kemi pamje të detajuara anatomike tredimensionale, pa e ekspozuar pacientin në rrezatime të rrezikshme. Përdoret shpesh për të identifikuar sëmundje, përveçse për të monitoruar një trajtim që është duke bërë. Bazohet në një teknologji të sofistikuar. Pranë Poliklinikës LifePlus mund të zhvilloni Rezonanca me ose pa kontrast për:

Adresa e zyrave

Rruga Dritan Hoxha, Blloku “Gintash”, Laprakë, Tiranë

Email

info@lifeplus.al